Praktijk voor Kindertandheelkunde

E: Info@dentaldelft.nl Tel: 015 - 2001122 

Kindertandarts

Een kindertandarts (tandarts- pedodontoloog) heeft zich gespecialiseerd op het gebied van kindertandheelkunde. De kindertandarts richt zich op extreem bange kinderen, maar bijvoorbeeld ook op kinderen met erg veel gaatjes die nog te jong zijn om uitgebreid behandeld te worden en kinderen met gedragsproblemen. Daarnaast richt de kindertandarts zicht op kinderen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen en kinderen met medische problematiek. 

De kindertandarts heeft een speciale opleiding gevolgd en kan meestal een juiste inschatting maken van het gedrag van het kind. Dat betekent dat er soms op verantwoorde wijze doorgezet moet worden terwijl het kind protesteert waar op een ander moment terughoudendheid geboden is.

Bron: KNMT en NVvK